Mezinárodní standardy
investiční výkonnosti

Aktivně podporováno ve

37
zemích světa

Co jsou standardy GIPS

Mezinárodní standardy pro vykazování výkonnosti investic (GIPS – Global Investment Performance Standards) představují soubor pravidel, díky kterým snadno porovnáte údaje o výkonnosti správců kapitálu z různých koutů světa. Byly zavedeny v roce 1999 a od té doby byly přijaty ve 37 zemích světa.

Správci kapitálu standardy GIPS dodržují dobrovolně nad rámec povinností předepsaných zákonem. Přijetím GIPS ujišťují potenciální klienty, že historická data o výkonnosti, která předkládají, jsou kompletní a nezkreslená. Dodržování GIPS znamená pro správce kapitálu lepší reputaci a uplatnění na mezinárodním trhu, pro investory jednodušší možnost porovnávání výkonnosti jednotlivých firem.

Pro více informací klikněte ZDE.

Samotné standardy GIPS naleznete ZDE.

Přihlašte se k odebírání GIPS newsletteru ZDE.

 • Zavedení pravidel GIPS v České republice je nejen přirozeným projevem poptávky po transparentnosti investičního prostředí, ale také nutností, pokud chtějí české investiční společnosti uspět v mezinárodním prostředí a oslovit mezinárodní klientelu.

  — Martin Řezáč, CFA —
 • Pravidla GIPS podrobně upravují způsob, jakým správci aktiv počítají a veřejně prezentují výkonnost klientských portfolií. Jasně daná metodika umožňuje srovnání výnosů mezi různými manažery. Podle pravidel GIPS si například manažer nemůže vybrat pouze klienty s nejlepší výkonností. Správci navíc musí uvádět výnosy za co nejdelší dostupnou dobu (10 let nebo celou historii, pokud je kratší). Nemohou tedy ve svém marketingu zdůraznit jen vydařené roky.

  — Lubomír Vystavěl, CFA —
 • České prostředí asset managementu se tímto doplňuje o globální dobrovolný samoregulační standard, který by měl sloužit nejenom investorům, ale i dobré reputaci trhu.

  — Jana Brodani, AKAT —
 • Často slyšíme, že správci aktiv mají nejvzdělanější a nejzkušenější zaměstnance z celého finančního sektoru. Aby toto tvrzení bylo ještě důvěryhodnější, měli by správci aktiv své výkazy výkonnosti opírat o standardy GIPS. Klienti si to zaslouží!

  — Radek Urban, poradce Ministerstva financí —
Z kterého pohledu Vás standardy GIPS zajímají?
Vlastníci kapitáluSprávci kapitálu

PROČ JE SOULAD S GIPS® UŽITEČNÝ?

vahy

Srovnatelnost

Dokážete porovnat výsledky a správně se rozhodnout, komu kapitál svěřit.

lupa

Transparentnost

Díky GIPS máte jistotu, že víte, na co se díváte.

 

Pro více informací klikněte ZDE.

like

Důvěryhodnost

Dodržování standardů GIPS vyžaduje více než jen regulatorní minimum.

Standardy GIPS byly přijaty v 37 zemích a jsou uznávány po celém světě. Díky pravidlům GIPS můžete jednoduše porovnávat správce kapitálu, a to i na mezinárodní úrovni.
Soulad se standardy GIPS je známkou otevřenosti, transparentnosti a etického přístupu při vykazování investiční výkonnosti. Správci kapitálu akceptují pravidla GIPS dobrovolně nad rámec svých povinností.
Jako investoři máte jistotu, že ve výpočtech výkonnosti byly zohledněny veškeré historické údaje. Získáte tak informace jak o úspěšných letech a nejvýkonnějších klientech, tak o letech slabších a o klientech, kteří průměrné výnosy snižují.
Standardy GIPS reagují na neustálé změny v odvětví investic a vyvíjejí se tak, abyste vždy získali aktuální, ničím nezkreslené výsledky.
Dodržují-li správci kapitálu pravidla GIPS, máte jistotu, že kladou důraz na kontrolu své činnosti a věnují se vytváření optimálních kritérií pro měření výkonnosti.

PROČ JE SOULAD S GIPS® UŽITEČNÝ?

tick

Best practice

Nehledejte svou cestu, ale vydejte se po prošlapané cestě, kterou se již vydalo mnoho významných světových správců kapitálu.

people

Konkurenceschopnost

Splnění požadavků standardů GIPS vám otevře dveře na mezinárodní trhy.

 

Pro více informací klikněte ZDE.

refresh

Aktuálnost

GIPS standardy jsou průběžně aktualizovány a přinášejí odpovědi na aktuální otázky.

Standardy GIPS byly přijaty v 37 zemích a jsou uznávány po celém světě. Jejich přijetím se zařadíte po bok předních mezinárodních správců kapitálu.
Soulad se standardy GIPS je známkou otevřenosti, transparentnosti a etického přístupu při vykazování investiční výkonnosti. Dodržováním pravidel GIPS dáváte najevo, že hrajete fér.
Jasně daná metodika určuje rozsah údajů, které je potřeba při reportování zohlednit. Výrazně se tak eliminuje riziko zkreslení či vynechání historických dat.
Standardy GIPS se v souvislosti s proměnami v odvětví investic neustále vyvíjejí. Vy tak můžete na tyto změny dynamicky reagovat, aniž by docházelo ke zkreslení výsledků.
Dodržováním pravidel GIPS dáváte svým potenciálním investorům najevo, že kladete důraz na kontrolu své činnosti a věnuje se vytváření optimálních kritérií pro měření výkonnosti.

Požadavky GIPS aneb jak na to?

1) Sejděte se s námi
Osobní přístup nám není cizí. Rádi vás provedeme jednotlivými kroky.

2) Přečtěte si standardy a další dostupné zdroje
Díky dostupnosti klíčových materiálů se můžete v otázkách GIPS snadno a rychle zorientovat a zjistit, jaké benefity přinese dodržování standardů právě vám.

3) Zhodnoťte schopnost vaší firmy naplnit požadavky GIPS
Základním předpokladem je dostupnost dat o výkonnosti vámi spravovaných aktiv za 10 let, vždy ke konci kalendářního měsíce. Firmy, které existují kratší dobu, pak potřebují znát data od založení, minimálně však za 5 let.

4) Postavte tým
Podpora napříč firmou je důležitá. Zároveň doporučujeme mít GIPS leadera, který celý projekt zkoordinuje a potáhne dopředu.

5) Posuďte systémy
Budete zřejmě potřebovat data z několika různých interních zdrojů. Některé firmy spoléhají na excelové tabulky, jiné používají dedikovaný software.

6) Realizace

 • Základem je správně vymezit firmu
 • Nastavte procesní pravidla ve formě interní příručky, ke které budou mít přístup všechny kompetentní osoby a podle které budete při plnění standardů postupovat
 • Vytvořte tzv. kompozity – soubory portfolií spravovaných v rámci jednotlivých investičních strategií
 • Vytvořte si vzorové prezentace v souladu s GIPS, ve kterých přehledně shrnete své výsledky; tyto prezentace budou na investičním trhu sloužit jako vaše vizitka a vlastníci kapitálu podle nich budou moci snadno porovnávat jednotlivé správce kapitálu
 • Zaveďte kontrolní mechanismy, jejichž pomocí budete sledovat, zda jsou standardy GIPS dodržovány napříč celou firmou
 • Zvažte verifikaci a rozhodněte se, zda požádáte nezávislou třetí stranu o ověření; zjistíte tak, zda jste doopravdy splnili veškeré požadavky, které jsou pro získání ochranné známky GIPS potřeba
 • Buďte s námi v kontaktu

Pomůžeme vám!

Časté dotazy

1) Jsou standardy GIPS povinné?
Ne, jedná se o standardy, které správci kapitálu používají dobrovolně a nad rámec povinností daných zákonem.

2) Musím mít ověření?
Ověření nezávislou stranou je, stejně jako samotné používání GIPS, dobrovolné. Nicméně je výrazně doporučeno. Díky ověření zjistíte, zda jste splnili všechny požadavky standardů. Samotný proces ověření navíc může společnosti pomoci vylepšit interní procesy a získat nezávislá stanoviska a kvalifikované rady k problémům, které společnost řeší.

3) Kdo GIPS kontroluje?
Standardy GIPS jsou samoregulační, což znamená, že neexistuje žádný orgán, který by byl kontrolou pověřen. Za správnost a úplnost údajů ručíte sami.

4) Kolik jejich zavedení stojí?
Zavedení standardů GIPS není nijak zpoplatněno.

5) Musím mít zvláštní software?
Budete zřejmě potřebovat interní data z několika různých zdrojů. Některé firmy spoléhají na excelové tabulky, jiné používají dedikovaný software.

6) Už je někdo v ČR zavádí?
V českém investičním prostředí jsou standardy GIPS úplnou novinkou, která své uživatele teprve hledá. Poptávka po GIPS je však již nyní poměrně vysoká a mnoho správců vážně uvažuje o jejich zavedení.

7) Jak vám se zavedením pomůžeme?
Neváhejte nás kontaktovat.

Časté dotazy

1) Co jsou standardy GIPS?
Standardy GIPS jsou soubor pravidel, podle kterých se vypočítává a prezentuje investiční výkonnost správců kapitálu.

2) Bude po zavedení GIPS v ČR povinné tyto standardy dodržovat?
Ne, jedná se o standardy, které správci kapitálu využívají dobrovolně a nad rámec povinností daných zákonem. Brzy však snad bude jejich dodržování nezbytné pro adekvátní uplatnění na tuzemském i mezinárodním trhu.

3) Co je cílem GIPS?
Cílem standardů GIPS je zpřehlednit situaci na globálním trhu s investicemi a zajistit transparentnost investičního prostředí.

4) Pro koho jsou standardy GIPS určeny?
Pravidla GIPS by měla pomáhat primárně dvěma skupinám: správcům kapitálu a investorům.
Správci kapitálu využíváním standardů GIPS dávají najevo, že data výkonnosti, která investorům předkládají, jsou kompletní a nezkreslená.
Pro investory pak standardy představují jednotné měřítko, podle kterého lze porovnávat jednotlivé správce kapitálu, a to i na mezinárodní úrovni.

5) Kdo kontroluje dodržování standardů GIPS?
Standardy GIPS jsou samoregulační, což znamená, že neexistuje žádný orgán, který by byl kontrolou pověřen. Správci kapitálu tak za správnost a úplnost údajů ručí sami.

6) Proč je vhodné standardy GIPS dodržovat?
Správcům kapitálu standardy zajistí lepší reputaci a viditelnost na trhu. Investorům pak porovnávání podle pravidel GIPS zjednoduší hledání potenciální investice.

Back to Top